Rukousaiheet

'Kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.' Mk. 11:24

"Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa". Fil. 4:6-7

Rukousaiheita ei julkaista kotisivulla niiden sisältämien monesti hyvin arkaluontoisten ja henkilökohtaisten asioiden takia. Jos kuulut johonkin seurakuntaan, vie esirukouspyyntösi ensisijaisesti omaan seurakuntaasi rukoiltavaksi ja Jumala varmasti vastaa Sinulle!

Jos haluat esittää esirukouspyyntösi julkisesti ja useampaan seurakuntaan yhtäaikaisesti, voit tehdä sen NetMissionin kotisivulla.

• pakollinen kenttä
Muista täyttää tarvittavat osoitetiedot!

"Jos joku teistä sairastaa, kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidellen häntä öljyllä Herran nimessä.

Ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa hänen nousta jälleen; ja jos hän on syntejä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi.

Tunnustakaa siis toisillenne syntinne ja rukoilkaa toistenne puolesta, että te parantuisitte; vanhurskaan rukous voi paljon, kun se on harras." Jaak. 5:14-16