Todistuksia

"Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti."(Hebr.13:8)

»vaan,kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani...« Ap.t. 1:8

»Sukupolvi ylistää sukupolvelle sinun tekojasi, ja he julistavat sinun voimallisia töitäsi. Sinun valtasuuruutesi kirkkautta ja kunniaa ja sinun ihmeellisiä tekojasi minä tahdon tutkistella. Sinun peljättävien töittesi voimasta puhutaan, sinun suurista teoistasi minä kerron.« (Psalmi 145)

Kokous Krefeldissä - Ewald Frank (kuva)

2.Moos.10:1-2: »...että tekisin nämä tunnustekoni heidän keskellänsä ja että sinä kertoisit ne lapsillesi ja lastesi lapsille, mitä minä olen tehnyt heidän keskellänsä, tietääksenne, että minä olen Herra.«

Tuom.2:7: »Ja kansa palveli Herraa Joosuan koko elinajan ja niiden vanhinten koko elinajan, jotka elivät vielä kauan Joosuan jälkeen ja jotka olivat nähneet kaikki ne suuret teot, jotka Herra oli Israelille tehnyt.«

Aika on tullut nykyisen sukupolven kokea myös niitä Jumalan ihmeellisiä tekoja, joista vanhemmat uskovat ovat puhuneet. Jos joku lukijoistamme ei vielä ole kuullut Herran ihmetöistä ajassamme tai on epäilevällä mielellä, saakoot nämä seuraavat todistukset poistaa viimeisenkin epäuskon häivän mielestä ja saada itsekunkin kohtaamaan Herran Jeesuksen omakohtaisena Vapahtajanaan juuri niissä elämän olosuhteissa ja niiden tarpeiden keskellä, joissa hän elää.

Ernest Fendlerin elämäntarina

Kuuromykän Olavi Vartiaisen ihmeparantuminen

Ramman Betty Baxterin ihmeparantuminen