X Window System ja ikkunamanagerit

XFree86/OS2 Project

X:n asennus

Pakettien haku ja asennus

Johdanto

X-ikkunointijärjestelmän, X11R6 (X Window System, Version 11 Release 6) avoimen lähdekoodin versio XFree86 (tai vain lyhyesti X) on portattu Unixista myös OS/2:lle, jossa siitä käytetään nimitystä XFree86/OS2.

Seuraava XFree86/OS2:n asennusohje on hyvin suppea ja siinä oletetaan, että OS/2:n peruskäyttö osataan entuudestaan. X:n asennus on periaatteessa hyvin helppoa mutta joskus törmätään ongelmiin, joiden syiden löytäminen voi olla todella hankalaa (lokitiedostoon ei aina tule virheilmoituksia). Täydelliset X:n asennusohjeet 4.4.0-versiolle ja sitä uudemmille versioille on sivulla http://www.os2world.com/os2files/xfree86/installation_v4.html ja niitä kannattaa vilkaista ainakin ongelmatapauksissa.

Tarkista ennen asennusta sivulta Video Drivers (4.4.0-versio),Video Drivers (4.5.0-versio), onko näytönohjaimesi tuettu.

X:n 4.4.0-versiossa ja sitä uudemmissa palvelin- ja asiakasohjelmat asennetaan nyt /usr/X11R6-hakemistoon entisen /XFree86-hakemiston sijaan. Paketit saa kätevimmin purettua ja asennettua File Commanderilla, esim. fc/2.

XFree86/OS2:n hakemistorakenne ei vielä ole täysin yhteneväinen UnixOS2 projektin kanssa ja Filesystem Hierarchy Standard (FHS) kanssa OS/2:n erityispiirteiden takia.

Voit myös halutessasi liittyä XFreeOS/2-postituslistalle.

Tarvittavat paketit

XFre86/OS2 4.4.0-version zip-paketit voi hakea sivulta ftp://ftp.netlabs.org/pub/xfree86/4.4.0/ ja 4.5.0-paketit sivulta ftp://ftp.netlabs.org/pub/xfree86/4.5.0/.

Pakollisia 4.4.0-version paketteja ovat:

Kaikki paketit purkautuvat /usr-hakemistoon paitsi Xbin440.zip, joka tekee lisäksi /etc-hakemiston.

X:n pakettien lisäksi emxrt.zip-paketti (EMX runtime) pitää olla asennettuna. EMX-paketti puretaan \EMX-hakemistoon, ja Config.sys-tiedoston polkuihin pitää tehdä tarvittavat muutokset:

PATH lisää: \emx\bin
LIBPATH lisää: \emx\dll

(Katso EMX:n asennusohje)

Myös ncurses-5.4-os2.zip-paketti tarvitaan, jos haluaa konfiguroida X:n tekstitilassa. Paketin saa Hobbesin arkistosta ja se asennetaan /usr/local-hakemistoon.

X:n paketit Xprog440.zip, Xdoc440.zip ja Xfonts100dpi440.zip ovat valinnaisia.

X:n 4.5.0-version pakettivalikoima eroaa hieman edellisestä versiosta:

X450bin.zip  binaries, /etc (required)
X450lib.zip  libraries, modules, some bitmaps (required)
X450X11.zip  mostly application defaults, keymaps,... (required)
X450fnts.zip  misc, TrueType, Type1, Speedo, cyrillic fonts
   (required)
X450f75dpi.zip  75dpi fonts (required)
X450sup.zip  xf86sup.sys + shm.dll (required, but same versions as
   in 4.4.0, no need to update)
X450f100dpi.zip  100 dpi fonts (optional)
X450doc.zip  manpages, HTML docs (optional, but recommended)
X450prog.zip  application development kit (optional)
X450extras.zip  Xnest, Xvfb, DMX (optional)
FILES.zip  a complete file listing
SUMS.md5  md5 checksums of archives

Päivitettäessä 4.4.0-versiosta tarvitaan vain paketit X450{bin,lib,X11}.zip.

Kotihakemiston luonti ja hosts-tiedosto

X:ää varten pitää tehdä juurihakemistoon käyttäjän kotihakemisto, esim. /home/tapsa.

Tee myös \mptn\etc-hakemistoon hosts-niminen tiedosto ja kirjoita siihen teksti:

127.0.0.1 localhost

Aktivoi loopback interface, MCP2:ssa TCP/IP Configuration (LAN).

Config.sys-tiedoston muokkaaminen

Seuraavassa olevat Config.sys-asetukset kannattaa tehdä valmiiksi ennen X:n asentamista.

Esimerkissä on oletettu, että X asennetaan D-asemalle ja koneessa ei ole verkkoyhteyttä (HOSTNAME=localhost). Voit kopioida mallitiedoston suoraan config.sys-tiedoston loppuun, kun teet ensin tarvittavat muutokset (asematunnus, display-asetus, hostname, kotihakemisto, logname, username):

REM XFree86/OS2 asetustiedostot:

DEVICE=D:\usr\X11R6\lib\xf86sup.sys
SET TERM=ansi
SET TERMCAP=D:/usr/X11R6/lib/X11/etc/xterm.termcap
SET TERMINFO=D:/usr/local/share/terminfo
SET HOSTNAME=localhost
SET LOGNAME=tapsa
SET USER=tapsa
SET HOME=D:\home\tapsa
SET X11ROOT=D:
SET DISPLAY=localhost:0.0
SET XSERVER=D:/usr/X11R6/bin/XFree86.exe
SET MANPATH=D:\usr\X11R6\man;D:\XFree86\man;D:\man;D:\emx\man
SET X11SHELL=D:/OS2/CMD.EXE
rem SET X11SHELL=D:/usr/bin/ksh.exe
SET USE_HOSTS_FIRST=1
SET EMXOPT=-h2048

Edellä mainittu xf86sup.sys-ajuri on välttämätön XFree86/OS2:n toiminnalle. Ajuri tulee X:n pakollisten asennuspakettien mukana.

Lisää myös Config.sys-tiedoston PATH- ja LIBPATH-muuttujiin (mieluummin alkuun) X:n hakemistot (vaihda oikea asematunnus):

LIBPATH=D:\USR\X11R6\LIB;D:\usr\bin;D:\XFree86\lib;
SET PATH=D:\usr\X11R6\bin;D:\usr\lib;D:\XFree86\bin;D:\bin;

Huomaa Config.sys-tiedostossa uudet hakemistot:

Näitä ei tarvitse vielä tehdä valmiiksi, koska ohjelmat tekevät ne itse paketteja asennettaessa. Kuitenkin ne kannatta lisät Config.sys-tiedoston valmiiksi koneen uudelleenkäynnistysten minimoimiseksi.

Väliaikaistiedostoja varten tarvitaan seuraavat tiedot Config.sys-tiedostoon:

SET TMP=D:\tmp
SET TEMP=D:\tmp
SET TMPDIR=D:/TMP

Huomaa erityisesti, milloin Config.sys-tiedostossa käytetään kenoviivaa (\) ja milloin kauttaviivaa (/). Muista muuttaa asematunnus, hostname, user ym. oikeiksi, jos ajattelit kopioida edellä olevat asetukset omaan Config.sys-tiedostoosi.

Reboot

Nyt on aika käynnistää kone uudelleen ja testata host-asetus OS/2:n ikkunassa:

ping localhost

X:n konfigurointi

Peruskonfigurointitiedosto

Ensin luodaan OS/2:n ikkunassa peruskonfigurointitiedosto (initial configuration file):

xfree86 -configure

Avaa tämän jälkeen /usr/adm/XFree86.0.log-tiedosto. Jos X:n asennus ja asetukset ovat oikein, on tiedoston lopussa ilmoitus, että kotihakemistoosi on luotu XF86Config.new-niminen tiedosto.

Kopioi XF86Config.new-tiedosto kotihakemistostasi \usr\X11R6\lib\X11\XF86Config-nimiseksi. Tarkista konfigurointitiedosto ja tee muutokset, jos huomaat joitakin virheitä. Jos et huomaa mitään virheitä, mene asennuksessa eteenpäin. Itse jouduin poistamaan kommenttimerkin (#) kohdan Option edestä, jossa ladataan Hal-moduuli (käytössäni on Matrox G450 DH -näytönohjain ilman hal-moduulia, tarvittaessa voi käyttää Linuxin moduulia).

 Option   "NoHal"        # [<bool>]

Tämän muutoksen voi tehdä kyllä myöhemminkin, jos seuraavassa vaiheessa mainittu X-serverin ei käynnisty oikein.

X-palvelimen käynnistys ja konfigurointi

X käynnistetään OS/2:n ikkunassa:

startx

Jos iso X näkyy keskellä ruutua (voi liikutella hiirellä), kello oikealla ylhäällä ja xterm-ikkunana vasemmalla ylhäällä, niin X on käynnistynyt oikein. Kirjoita nyt xtermin ikkunaan komentoriville:

xf86cfg

Käynnistit juuri X:n graafisen konfigurointiohjelman, jolla voit muuttaa hiiren, näppäimistön, näytönohjaimen ja monitorin asetuksia.

X

Tee tarvittavat muutokset näppäimistöasetuksiin.

Älä muuta hiiriajuria, koska Xfree86/OS2 käyttää aina OS/2 mouse driver -ajuria.

Myös monitorin asetuksen voi jättää tekemättä, jos tiedät monitorisi tukevan DDC:tä (melkein kaikki nykyiset monitorit tukevat sitä). Luultavasti voit myös unohtaa näytönohjaimesi, jos se on tuettu, ks. sivu Video Drivers.

Älä pelästy tässä vaiheessa, jos näytössä on mustat reunat ja kuva on sivussa. Konfiguroinnin ja X:n uudelleenkäynnistyksen jälkeen tilanne korjautuu :-)

X

Valitse menusta Configure layout ja sieltä Configure screen. Klikkaa hiiren oikealla näppäimellä monitorin symbolia ja valitse Configure.

X

Seuraavaksi pitää säätää näytön resoluutio eri näyttötiloille erikseen ja käytettävä värimäärä (color depth).

Tee jokaiselle näyttötilalle värimääräasetukset erikseen poistumalla välillä valikosta (OK). Ylimmäisenä näkyvä näyttöresoluutio on oletus X:n käynnistyessä. Voit vaihtaa näyttöresoluutiota lennossa Ctrl - Alt + ja Ctrl - Alt - -näppäimillä valitsemiesi ja laitteistosi tukemien näyttötilojen mukaan.

Tallenna asetukset (Quit, Yes) ja poistu asetusohjelmasta. Sammuta X ja käynnistä uudelleen (startx), jolloin tehdyt asetukset tulevat voimaan.

Kotihakemistoosi on ilmestynyt X:n käynnistyksen jälkeen uusi tiedosto .fonts.cache-1.

Vaihtoehtoinen konfigurointitapa: voit tehdä asetukset myös tekstitilassa (jolloin X:ää ei käynnistetä), jos ncurses-kirjastotiedostot on asennettu, seuraavasti:

xf86c fg -textmode

Ikkunamanagerin vaihto

XFree86/OS2 käyttää oletuksena yksinkertaista twm-ikkunamanageria (TWM = Tab Window Manger). Sen voi vaihtaa toiseksi kopioimalla kotihakemistoon /usr/X11R6/lib/X11/xinit/xinitrc.cmd-tiedosto ja vaihtamalla kohtaan 'twm' toisen asentamasi ikkunamanagerin nimen, esim. 'afterstep' tai 'wmaker'.

Lopuksi

Voit vaihtaa X:stä OS/2:een ja takaisin Alt - Esc -näppäimillä. Ctrl - Esc tuo ikkunalistan näkyviin, jolla voi esim. sammuttaa jumiin jääneen terminaalin. Jumiin jääneen X:n voit pakkolopettaa Ctrl - Alt -Backspace.

Ikkunamanagerit

Yleistä

Ikkunamanagerien ohjeissa oletetaan, että X-palvelin on asennettu standardin mukaiseen /usr-hakemistoon. Tällä hetkellä uusin X:n versio OS/2:lle on XFree86 4.4.0.

X:n 4.4.0-versio puretaan /usr-hakemistoon mutta kaikki tällä hetkellä saatavissa olevat ikkunamanagerit on käännetty käyttäen vanhaa hakemistorakennetta /XRfee86-hakemisto, joten ikkunamanagerit pitää asentaa sinne tai muuten ne eivät toimi.

Yleisimmät asennusongelmat liittyvät kirjatotiedostojen puuttumiseen. Tarvittavien kirjastojen (DLL) latautuminen voidaan tarkistaa helposti asentamalla chkdlls.zip-paketti ja käynnistämällä chk4dlls.exe /XFree86/bin-hakemistossa antaen lisäksi ikkunamanagerin nimen:

D:\XFree86\bin>chk4dlls enlightenment.exe
Loading DLL 'emx' --> D:\EMX\DLL\EMX.DLL.
Loading DLL 'EMXLIBCM' --> D:\EMX\DLL\EMXLIBCM.DLL.
Loading DLL 'intl' --> D:\XFREE86\LIB\INTL.DLL.
Loading DLL 'X11' --> D:\USR\X11R6\LIB\X11.DLL.
Loading DLL 'Imlib195' --> D:\XFREE86\LIB\IMLIB195.DLL.
Loading DLL 'XEXT' --> D:\USR\X11R6\LIB\XEXT.DLL.
Loading DLL 'SHM' --> D:\USR\X11R6\LIB\SHM.DLL.
Loading DLL 'XTST' --> D:\USR\X11R6\LIB\XTST.DLL.
Loading DLL 'SM' --> D:\USR\X11R6\LIB\SM.DLL.
Loading DLL 'ICE' --> D:\USR\X11R6\LIB\ICE.DLL.
Loading DLL 'libaudio' --> D:\XFREE86\LIB\LIBAUDIO.DLL.
Loading DLL 'ttf' --> D:\XFREE86\LIB\TTF.DLL.
Loading DLL 'doscalls' --> loaded.
Loading DLL 'mdm' --> D:\MMOS2\DLL\MDM.DLL.
All DLL's used by 'enlightenment.exe' could be loaded.

Jos X ei käynnisty ikkunamanagerin vaihdon jälkeen, tarkista että kotihakemistossasi xinitrc.cmd-tiedostossa oletuksena olevan 'twm' tilalle vaihtamassasi ikkunamanagerissa, esim. 'fvwm2', on jälkimmäinen heittomerkki tallella. Heittomerkki näyttää unohtuvan OS/2:ssa helposti, koska tekstiä muokattaessa insert-mode (tekstin lisäystila) ei ole editorissa aina automaattisesti päällä.

Kaikki asennusohjeissa mainitut ikkunamanagerit (window managers) löytyvät sivustolta http://os2ports.com/downloads/index_html?dir=pub/os2/unix/xfree86/ports/window_managers/.

Kaikki ikkunamanagerien asennuksessa tarvittavat tiedostot löytyvät em. sivuston http://os2ports.com/ seuraavista hakemistoista:

/pub/os2/unix/xfree86/ports/window_managers/ Window Managers: ikkunamanagerit, gettext, dll-tiedostot, teemat, ikonit
/pub/os2/unix/xfree86/ports/graphic_libs/ Graphics Libraries: useimmat dll-tiedostot
/pub/os2/unix/devtools/ Gnu Ports: Sed, regex

Blackbox

Pura Blackbox-0.65.0.zip-paketti ja asenna se /XFree86-hakemistoon. Paketin mukana tulee tarvittava kirjastotiedosto gcc321m.dll, joka asentuu /XFree86/dll-hakemistoon. Koska ei ole järkevää lisätä ko. dll-hakemistoa Config.sys-tiedoston LIBPATH-polkuun, kannattaa tehdä uusi hakemisto /XFree86/lib, jonne gcc321.dll-tiedosto kopiodaan. Useimmat ikkunamanagerit tekevät lib-alihakemiston /XFRee86-hakemistoon valmiiksi mutta Blackbox ei sitä tee.

Jos kirjasto on väärässä hakemistossa tai Config.sys-tiedostossa on virhe, saat seuraavanlaisen ilmoituksen chk4dlls.exe-ohjelmalla:

D:\XFree86\bin>chk4dlls blackbox.exe
Loading DLL 'emx' --> D:\EMX\DLL\EMX.DLL.
Loading DLL 'EMXLIBCM' --> D:\EMX\DLL\EMXLIBCM.DLL.
Loading DLL 'gcc321m' --> NOT loaded!
Unable to load DLL 'gcc321m'. DosLoadModule returned: 2
OS/2 reports 'GCC321M' contributed to the failure.
Loading DLL 'X11' --> D:\USR\X11R6\LIB\X11.DLL.
Loading DLL 'XEXT' --> D:\USR\X11R6\LIB\XEXT.DLL.
Loading DLL 'doscalls' --> loaded.
Loading DLL 'uconv' --> D:\OS2\DLL\UCONV.DLL.
Loading DLL 'libuni' --> D:\OS2\DLL\LIBUNI.DLL.

Jos dll-tiedostot eivät lataudu, tee vaadittavat korjaukset ja boottaa kone tarvittaessa.

Muuta kotihakemistossasi xinitrc.cmd-tiedostossa X:n asennuksen jälkeen oletuksena olevan ikkunamanagerin 'twm' tilalla 'blackbox'. Käynnistä X normaalisti OS/2:n ikkunasta:

startx

Kotihakemistoosi on ilmestynyt ensimmäisen käynnistyksen jälkeen uusi hakemisto .blackboxrc.

Fvwm2

Pura ja asenna paketti fvwm3.zip ja muuta kotihakemistossasi xinitrc.cmd:ssä oletuksena olevan 'twm' tilalle 'fvwm2'. Käynnistä X normaalisti.

Fvwm95

Pura ja asenna paketti fvwm95.zip ja muuta kotihakemistossasi xinitrc.cmd:ssä oletuksena olevan 'twm' tilalle 'fvwm95'. Käynnistä X normaalisti.

Huomaa, että Fvwm95 sisältää samannimisen xpmroot.exe-tiedoston kuin Fvwm2 ja asennettaessa kysytään lupaa ylikirjoittaa entinen tiedosto. Sen voi tehdä huoletta, koska Fvwm95:n tiedosto on uudempi (4.5.97) kuin Fvwm2:n tiedosto (15.10.96).

Icewm

Pura ja asenna paketti icewm1.zip ja muuta kotihakemistossasi xinitrc.cmd:ssä oletuksena olevan 'twm' tilalle 'icewm'. Käynnistä X normaalisti.

Ctwm

Pura ja asenna paketti ctwm.zip. Muuta kotihakemistossasi xinitrc.cmd:ssä oletuksena olevan 'twm' tilalle 'ctwm'. Käynnistä X normaalisti.

CDEm

Pura ja asenna paketti CDEm-os2.zip. Asennus ylikirjoittaa joitakin tiedostoja, esim. fvwm2.exe ja xpmroot.exe (päiväys 18.6.98). Voit tehdä sen huoletta, koska paketit ovat uudempia kuin aikaisemmin asennetut tiedostot. Huomaa, että CDEm-os2.zip-paketti sisältää kaksi hakemistoa XFree86 ja home. Kopioi home-hakemiston sisältö omaan kotihakemistoosi, esim. /home/tapsa. Muuta kotihakemistossasi xinitrc.cmd:ssä oletuksena olevan 'twm' tilalle 'fvwm2'. Käynnistä X normaalisti.

Kotihakemistoosi on ilmestynyt uudet tiedostot:

CDEm ei tuonut mitään uutta ikkunamanageria käyttöön mutta FVwm2:n ulkonäkö parani huomattavasti :)

CDEm onkin lähinnä Fvwm2:n päivitys (käsittääkseni), joka tuo käyttöön unix-tyyppisen työpöydän. Myös Bash-komentotulkki tulee CDEm:n mukana. Bash käynnistetään kirjoittamalla Xterm-ikkunassa bash ja sammutetaan exit.

AfterStep

Pura ja asenna paketti as1455m6.zip /XFree86-hakemistoon. Jos asclock.exe on ennestään olemassa, purkuohjelma pyytää ylikirjoittamaan tiedoston. Sen voi tehdä (kaikki toimii kuitenkin) tai ohittaa tiedosto, koska ainakin itselläni oli uudempi tiedosto (päiväys 19.6.98) asennettuna (AfterStepin tiedoston päiväys on 6.6.98).

Varmista, että tarvittavat kirjastotiedostot voidaan ladata. Tarvittavien kirjastojen (DLL) latautuminen voidaan tarkistaa helposti asentamalla chkdlls.zip-paketti ja käynnistämällä chk4dlls.exe /XFree86/bin-hakemistossa antaen lisäksi ikkunamanagerin nimen:

D:\XFree86\bin>chk4dlls afterstep.exe
Loading DLL 'emx' --> D:\EMX\DLL\EMX.DLL.
Loading DLL 'EMXLIBCM' --> D:\EMX\DLL\EMXLIBCM.DLL.
Loading DLL 'X11' --> D:\USR\X11R6\LIB\X11.DLL.
Loading DLL 'XEXT' --> D:\USR\X11R6\LIB\XEXT.DLL.
Loading DLL 'XPM' --> D:\USR\X11R6\LIB\XPM.DLL.
Loading DLL 'doscalls' --> loaded.
All DLL's used by 'afterstep.exe' could be loaded.

Muuta kotihakemistossasi xinitrc.cmd:ssä oletuksena olevan 'twm' tilalle 'afterstep'. Käynnistä X normaalisti.

Jos AfterStepin kanssa on ongelmia, voit kirjoittaa xinitrc.cmd-tiedostoon 'afterstep' tilalle:

'afterstep >\afterstep.log 2>&1'

Tämä tekee juurihakemistoon (\) afterstep.log-nimisen tiedoston, josta voit katsoa ohjelman tulostamia virheilmoituksia. Katso myös juurihakemistosta POPUPLOG.OS2-tiedoston loppua, jos siellä on jokin ilmoitus virheellisestä dll-tiedostosta (väärä versio).

AfterStep tekee kotihakemistoosi GNUstep/Library/AfterStep-hakemiston, jonne voit kopioida esim. taustakuvan cp oma_tausta.xpm ~/GNUstep/Libarary/AfterStep/desktop/backgrounds. Ota kuva käyttöön käynnistettyäsi AfterStepin: Start -> Desktop -> Background pictures.

AfterStepistä voi käynnistää myös suoraan Blackbox-ikkunamanagerin.

AfterStepistä poistutaan Quit -> Close this session eikä Exit (-> Logout) kuten olettaisi.

AfterStepistä on olemassa myös vanhempi mutta kuitenkin hyvä ja vakaa versio as10a.zip, jonka voit halutessasi asentaa uudemman AfterStepin sijaan. Vanhempi versio toimii hyvin mutta jos haluat asentaa myös WindowMaker-ikkunamanagerin, ongelmat alkavat. Vanhempi AfterStep asentaa /XFree86/lib-hakemistoon wraster.dll-kirjastotiedoston (päiväys 4.3.99), jonka Window Makerin asennus korvaa 27.7.00 päivätyllä tiedostolla. Kirjastot eivät ole yhteensopivia, jonka takia WindowMaker ei käynnisty AfterStepin asennuksen jälkeen ja päinvastoin. Uuusi AfterStep toimii myös täysin yhteensopivasti muiden ikkunamanagerien kanssa.

GNU Window Maker

GNU Window Maker (entinen WindowMaker) on huomattavasti kehittyneempi ikkunamanageri (X11 Window Manager) kuin aikaisemmin asentamamme paketit. Se voidaan konfiguroida graafisesti (GUI) ja siinä voidaan käyttää erilaisia teemoja (värejä, taustoja ym.). Lisäksi Window Makeria voidaan käyttää Gnome- ja KDE-työpöytäympäristöjen (Desktop Environment) käyttöliittymänä (user interface) niiiden omien ikkunamanagerien tilalla.

Asenna seuraavat paketit:

Tarvitset lisäksi myös suuren joukon kirjastotiedostoja:

Tarkista, että kaikki kirjastotiedostot on ladattu:

D:\XFree86\bin>chk4dlls wmaker.exe
Loading DLL 'emx' --> D:\EMX\DLL\EMX.DLL.
Loading DLL 'EMXLIBCM' --> D:\EMX\DLL\EMXLIBCM.DLL.
Loading DLL 'X11' --> D:\USR\X11R6\LIB\X11.DLL.
Loading DLL 'WINGs' --> D:\XFREE86\LIB\WINGS.DLL.
Loading DLL 'intl' --> D:\XFREE86\LIB\INTL.DLL.
Loading DLL 'PropList' --> D:\XFREE86\LIB\PROPLIST.DLL.
Loading DLL 'XEXT' --> D:\USR\X11R6\LIB\XEXT.DLL.
Loading DLL 'wraster' --> D:\XFREE86\LIB\WRASTER.DLL.
Loading DLL 'doscalls' --> loaded.
All DLL's used by 'wmaker.exe' could be loaded.

Tarvitset vielä edellisten lisäksi:

sed-3_02-r2-bin.zip This is a binary compilation of sed 2.03 (sed-2_03.zip) for OS/2. SED is a stream editor. A stream editor is used to perform basic text transformations on an input stream (a file or input from a pipeline).
libregex-0_12.zip This is the GNU regular expression library 0.12 (libregex). It is a part of GNU libc 2 and a lot of GNU programs need it (e.g. GNU grep 2.4.2). However, all programs that need libregex have their own version of libregex in their source code.

Tarkista vielä, että asentamasi ohjelmien ja kirjastojen hakemistot ovat Config.sys-tiedoston poluissa (PATH ja LIBPATH).

Käynnistä Window Makerin asennusohjelma /XFree86/bin/wmaker-inst.cmd, joka tekee kotihakemistoosi GNUstep/Library/WindowMaker-hakemiston tarvittavine alihakemistoineen. Huom. Jos et asentanut Sed-ohjelmaa ja libregex-kirjastoja, asennus kyllä käynnistyy mutta menu-tiedosto on tyhjä ~/GNUstep/Library/WindowMaker-hakemistossa.

Muuta kotihakemistossasi xinitrc.cmd:ssä oletuksena olevan 'twm' tilalle 'wmaker'. Käynnistä X normaalisti.

Jos Window Makerin kanssa on ongelmia, voit kirjoittaa xinitrc.cmd-tiedostoon 'wmaker' tilalle:

'wmaker >\wmaker.log 2>&1'

Tämä tekee juurihakemistoon wmaker.log-nimisen tiedoston, josta voit katsoa ohjelman aiheuttamia virheilmoituksia. Katso myös juurihakemistosta POPUPLOG.OS2-tiedoston loppua, jos siellä on jokin ilmoitus virheellisestä dll-tiedostosta (väärä versio).

Window Makerista voidaan käynnistää myös Blackbox suoraan (alternative manager).

Voit asentaa halutessasi lisäksi ylimääräiset paketit:

Huomaa vielä, että AfterStep-ikkunamanagerin 1.0-version /XFree86/lib/wraster.dll (päiväys 4.3.99) ei ole yhteensopiva Window Makerin tiedoston kanssa (päiväys 27.7.00). Et saa mitään virheilmoituksia mutta joko AfterStep tai Window Maker ei käynnisty. AfterStepin uudemman 1.4-version voit asentaa Window Makerin kanssa ongelmitta.

Vaihtoehtoisesti voit asentaa Window Makerin wpi-pakettina windowmaker-0-6-2.wpi, jos WarpIN on asennettu (WarpIN on OS/2:n uusi asennusohjelma). Wpi-paketin mukana ei tule tarvittavia kirjastotiedostoja, joten ne pitää asentaa erikseen ennen kuin Window Makeria voi käyttää! Lisäksi pitää käynnistää Window Makerin asennusohjelma /XFree86/bin/wmaker-inst.cmd, joka tekee kotihakemistoosi GNUstep/Library/WindowMaker-hakemiston.